MağazaOkuma KulübüTavsiyelerForum
Hypatia Cafe
GirişKayıt Ol

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLARa) www.hypatiaistanbul.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten; Vişnezade Mh. Süleyman Seba Cd. 34357 Beşiktaş/İstanbul adresinde bağlı Hypatia Yayımcılık ve Kitapevi Kafe A.Ş. ("Hypatia")b) www.hypatiaistanbul.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")MADDE 2-SÖZLEŞME TANIMLARI

2.1. SİTE: www.hypatiaistanbul.com tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.2.2. ÜYE: www.hypatiaistanbul.com'dan ürün /mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, www.hypatiaistanbul.com sitesine üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile SİTE 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin SİTE 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE'ye verilmez.2.3. KULLANICI : www.hypatiaistanbul.com,web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.2.4. ONAYLAMA İŞLEMİ : ÜYE tarafından, üyelik formunda www.hypatiaistanbul.com sitesinden mesaj göndermesi ile KULLANICI'nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.2.5. LİNK : SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.2.6. İÇERİK: SİTE'de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.2.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle www.hypatiaistanbul.com internet sitesi arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.2.8. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.MADDE 3 - KONUİşbu Sözleşme'nin konusu Hypatia'nın'nın sahip olduğu internet sitesi www.hypatiaistanbul.com'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.MADDE 4 – HYPATİA TARAFINDAN SUNULACAK HİZMETLERHypatia, işbu sözleşmeyi onaylayan Üye'ye İnternet Sitesi üzerinden aşağıdaki hizmetleri sunacaktır:

- Hypatia'nın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve içerik paylaşımı,- Hypatia'nın eğitim programları ile ilgili güncel bilgiler, Hypatia ile ilgili haberler, seminer, etkinlik takvimleri ve içerikleri, kitaplar ve satışa sunulan tüm ürünler ile ilgili bilgiler,-Üyenin bildrimiş olduğu e-posta adresine e-bülten yollama,- Üye'nin İnternet Sitesi üzerinden satışa sunulan tüm ürünleri satın alabilmesi.- Hypatia, site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikler, sitede yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe koyul muş kabul edilir.-Site bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Hypatia tarafından belirlenecek ve sitenin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Hypatia, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapılacak değişiklikler sitede yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe konulmuş kabul edilir.MADDE 5 -TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ5.1. Üye, www.hypatiaistanbul.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Hypatia'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.5.2. Üye, Hypatia tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Hypatia'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Hypatia'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.5.3. Üye www.hypatiaistanbul.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.5.4. Üye, www.hypatiaistanbul.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, ırkçı, ayrımcı, başkalarının dini, siyasi, felsefi görüşlerini tahkir edici, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.5.5. www.hypatiaistanbul.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Hypatia ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Hypatia'nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.5.6. Hypatia'nın üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, www.hypatiaistanbul.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Hypatiadan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.5.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.5.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Hypatia'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, Hypatia'nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.5.9. Hypatia'nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ve/veya herhangi bir gerekçe göstermeksizin üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu yetkisini önceden kabul eder. Bu durumda, Hypatia'nın hiçbir sorumluluğu yoktur.5.10. www.hypatiaistanbul.com internet sitesi yazılım ve tasarımı ile ilgili tüm telif hakları Hypatia'ya ait olup bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Üye, website'yi ziyaret etmek ve kullanmakla, Hypatia'nın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, website'de yer alan içerik ve resimleri, görsel ve işitsel imgeleri, veri tabanlarını, ürün, tasarım, marka, patent, logo, ve benzeri her türlü bilgi, içerik, belge ve görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir lisana çevirmeyeceğini, saklamayacağını veya herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, işlemeyeceğini, bozmayacağını veya herhangi bir şekilde kullanmayacağını, doğrudan veya dolaylı olarak Haksız Rekabet konusu yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.5.11. Hypatia tarafından www.hypatiaistanbul.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.5.12. Hypatia üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Hypatiaya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Hypatia ve Hypatia web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.5.13. Hypatia web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.hypatiaistanbul.com web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.5.14. Hypatia, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.hypatiaistanbul.comweb sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.5.15. www.hypatiaistanbul.com üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.5.16. Taraflar, Hypatia'ya ait tüm bilgisayar ve şirket defter ve kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK 193.md kapsamında delil olarak dikkate alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.5.17. Hypatia, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.5.18. Yetkisiz kişilerin üyenin bilgilerine erişimi ve kötüye kullanımı halinde Hypatia'nın herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.5.19. Hypatia, site hizmetlerinde meydana gelecek teknik arızalar nedeniyle Üye'nin uğrayacağı zarardan sorumlu değildir. Hypatia, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.5.20. Hypatia, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.MADDE 6 - SÖZLEŞMENİN FESHİİşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Hypatia tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Hypatia üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda veya Hypatia ilke ve etik kurallarına aykırı bir durum olduğu düşünüldüğünde ve ayrıca herhangi bir gerekçe göstermeksizin her zaman üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hak ve yetkisine sahiptir.MADDE 7 - İHTİLAFLERİN HALLİİşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflar da İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.MADDE 8 - YÜRÜRLÜKÜyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

KURUMSAL
Üyelik SözleşmesiGizlilik PolitikasıMesafeli Satış SözleşmesiGizlilik ve Veri Güvenliği Politikasıİletişim
Hypatia İstanbul
Vişnezade, Süleyman Seba Cd.,No: 45 34357 Beşiktaş/İstanbul
+90 212 260 90 66